Proiect POR 2014-2020

PROIECT POR 2014 – 2020

ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL PETROUZINEX SRL

 

S.C. Petrouzinex S.R.L., cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dascalescu, nr. 261, jud. Neamţ, a finalizat implementarea proiectului cu titlul ” Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin diversificarea activităţii în cadrul Petrouzinex SRL “, aferent Contractului de finanțare nr. 7124/27.09.2021, Cod SMIS 135562.

Proiectul a fost implementat la sediul societății din Str. General Nicolae Dăscălescu, Nr. 261, Municipiul Piatra Neamț, Jud. Neamț și punctul de lucru din Str. General Nicolae Dăscălescu, Nr. 259A, Municipiul Piatra Neamț, Jud. Neamț, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 44 luni, respectiv de la 01.11.2019 și până la 30.06.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 7.711.652,50 Lei din care 4.631.872,62 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.937.091,74 lei și Bugetul Național 694.780,88 lei.

Obiectivul general al proiectului este “dezvoltarea durabilă prin diversificarea activităţii, ceea ce presupune investiţii în utilaje performante care să asigure calitatea produselor la nivelul standardelor existente pe piaţa internaţională, creşterea portofoliului de comenzi şi a numărului de clienţi”.

Obiectivele specifice ale proiectului: Dezvoltarea durabilă a activităţii prin diversificarea acesteia; Achiziția de echipamente tehnologice de lucru pentru domeniul Fabricării echipamentelor de robinetărie, cod CAEN 2814; Crearea unui nou loc de muncă.

Rezultatele proiectului: s-a creat un nou loc de muncă prin angajarea unei persoane provenită din rândul categoriilor defavorizate, fapt ce va contribui la scăderea şomajului în zonă; implementarea unei tehnologii de top în domeniul fabricarii echiapmentelor de robinetărie prin achiziţionarea unor echipamente şi utilaje care înglobează cea mai nouă tehnologie în domeniu; dezvoltarea durabilă a activităţii prin diversificarea acesteia.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii – Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului s-a creat un nou loc de muncă din categorie defavorizata; s-au achizitionat echipamente care inglobeaza cea mai nouă tehnologie ce corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău !

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Contactează-ne

Contactaţi-ne şi vom veni cu cea mai bună soluţie pentru proiectul dumneavoastră