Distribuitor de top la nivel naţional

Certificare

SR EN ISO 9001
  • Bv. Gen Nicolae Dăscălescu 261, Cod postal 610201, Piatra Neamt
  • +4 0721 259 259
  • Str. Gheorghe Titeica nr.142, TITEICA OFFICE BUILDING, Bucuresti
  • +4 0732 855 074

Distribuitor de top la nivel naţional

Certificare

SR EN ISO 9001

Întrebări şi răspunsuri

Instrucțiuni de lucru generale – Depozitare, montaj, exploatare și întreținere

SCOP
Instrucțiunile de față vă sunt utile pentru depozitarea, montarea, exploatarea și întreținerea corectă a armăturilor pe care vi le livrăm, cu excepția celor care dețin instrucțiuni specifice.  Acestea vă garantează un termen de utilizare îndelungat, specific garanțiilor pe care vi le oferim.

DOMENIU DE APLICARE
Instrucțiunile de față se aplică, în general, pentru toate produsele livrate de SC PETROUZINEX SRL.

DEPOZITAREA ARMĂTURILOR
Beneficiarul are obligația de a asigura spații de depozitare adecvate pentru armături, spații în care acestea să poată fi dezasamblate și așezate corect în poziția în care au fost ambalate (cu roata de manevră în sus), într-un singur rând sau pe rafturi.

În depozite, manevrarea se va efectua cu mijloace adecvate pentru a evita loviturile, șocurile, răsturnările, care pot afecta calitatea și integralitatea produselor. Depozitele vor asigura condițiile necesare pentru evitarea expunerii armăturilor la praf, ploaie, vânt, îngheț sau soare puternic.

În timpul depozitării, armăturile se păstrează în poziția închis, cu excepția robinetelor cu sferă sau cep, care se păstrează în poziția complet deschis. La depozitare, armăturile se vor manevra cu grijă. Este interzisă fricționarea armăturilor cu diverse suprafețe.

MONTAJUL  ARMĂTURILOR
Montajul armăturilor va fi făcut de personal specializat pentru acest tip de lucrări. Inainte de începerea montajului, aveți obligația de a verifica dacă armatura care urmează a fi montată corespunde prescripțiilor tehnice ale proiectului de montaj (diametru, presiune, temperatură și material) și de a efectua o curățare generală a suprafețelor de etanșare ale flanșelor de legătură și a circuitului mediului de lucru, indepărtându-se eventualele depuneri de nămol, nisip, picături de sudură, rugină și piatră. Curățirea se realizează cu apă, aer comprimat etc.

Garniturile de etanșare pentru robinetele racordate cu flanșe se aleg funcție de DN, PN, tipul etanșării, temperatura de lucru și fluidul vehiculat.
La montajul armăturilor se va verifica alinierea tronsoanelor de conductă, paralelismul flanșelor, distanța dintre acestea, dimensiunile de legătură și pozitionarea acestora. Se atrage atenția în mod special că armăturile din fontă nu preiau dezaxări.

Încercările de preluare a dezaxărilor pot determina deformări care să afecteze etanșeitatea și de cele mai multe ori ruperi care determină distrugerea armăturii. În acest scop, se vor sprijini provizoriu conductele care nu au suporții lor definitivi, iar pe porțiunile orizontale ale conductei se vor monta compensatori. Pentru robinetele cu stuturi pentru sudură sau capete pentru sudură, este necesar ca materialul conductei și materialul de adaos să fie compatibil cu materialul suturilor sau cel al corpului robinetului. Sudura trebuie să se facă după tehnologii omologate.

Dupa sudură se impune ca în zona cordonului de sudură să se aplice un tratament termic de detensionare. Sudura și tratamentul termic pentru robinetele de închidere cu ventil utilizate la presiuni-temperaturi înalte se execută respectând normele ISCIR in vigoare. Starea filetelor robineților (mufe filetate, nipluri filetate) se va verifica înainte de montare. Montarea se poate face fie cu ajutorul garniturilor, a materialelor de umplere sau etanșare uscată, în funcție de natura filetului.

Montarea robineților se execută cu organul de închidere în poziția închis, cu excepția robinetelor cu cep sau sferă, care se montează în poziția complet deschis. Pentru acele armături, pentru care sensul de trecere al fluidului de lucru nu este indiferent, se va respecta indicația săgeții de sens (robinete cu ventil, robinete cu clapă etc.). Strângerea șuruburilor la flanșe se execută în cruce și în mod uniform. Strângerea șuruburilor trebuie să asigure etanșeitatea, dar trebuie evitată supratensionarea (în mod deosebit la flanșe din fontă). În acest scop, se recomandă controlul strângerii cu chei dinamometrice și ungerea șuruburilor cu un lubrifiant acceptat.

Montarea armăturilor se execută având grijă ca roata de manevră și levierul să fie situate în poziția verticală (deasupra conductei). La montarea armăturilor se va avea grijă de poziția de funcționare indicată de producător. Pentru robinetele de reținere cu clapă montate în poziție verticală, se are în vedere ca acestea să fie montate cu sensul de curgere al fluidului de jos în sus. La montarea armăturilor, se vor respecta dimensiunile minime de gabarit necesare manevrării acestora (pozitia închis-deschis).

EXPLOATAREA ARMĂTURILOR
După montarea în instalație a armăturilor, întreaga instalație sau tronson se supun unei încercări hidraulice de rezistență. La efectuarea încercării, armăturile vor avea organul de închidere în poziția deschis.
Încercarea hidraulică de rezistență se efectuează la presiunea stabilită de proiectul instalației. Înaintea acestei încercări se strâng piulițele presetupei. Piulițele presetupei se strâng ori de câte ori este necesar și după darea în exploatare a instalației.

Deschiderea și inchiderea robinetelor se realizează prin aplicarea unei forțe normale, corespunzătoare unui om cu calități medii (maxim 600N). Utilizarea unor mijloace auxiliare pentru suplimentarea forței (pârghii, prelungitoare etc.) este interzisă.
Manevrele trebuie să se facă încet pentru a evita solicitarea conductelor, a pieselor de legătură și a supunerii la șocuri hidraulice. Atunci când apar scăpări în zonele de racordare, acestea se elimină prin strângeri suplimentare sau refacerea sudurilor. Cand scăpările apar pe la sistemul de etanșare al tijei de acționare, acestea se elimină printr-o strângere suplimentară a sistemului presetupă, fără ca această strângere să ducă la înțepenirea tijei de acționare. Când apar scăpări pe la cuplul ventil-scaun, sferă-garnitură, se golește conducta, se demontează robinetul, se rectifică scaunul sau ventilul de închidere, apoi se înlocuiesc garniturile. Dacă scăpările persistă, se înlocuiește robinetul. Nu este permisă repararea tijelor prin sudare.

După realizarea montajului și a încercărilor de rezistență hidraulică, instalațiile se vor vopsi conform cerințelor proiectului de instalație. Armăturile vor fi revopsite, dar furnizorul le livrează conform specificațiilor contractuale și cerințelor în domeniu.

Valvele sunt produse și verificate conform cu standardul de referință, armonizate cu Directiva 97/23/EC, Echipamente sub presiune:
SR EN 12266-1:2004
SR EN 19:2003
SR EN 12516-1:2005
SR EN 12516-2:2004
SR EN 12516-3:2003
SR EN 12516-4:2008
SR EN ISO 16138:2006
SR EN ISO 16136:2006
SR EN 12288:2010
SR EN 1171:2003
SR EN ISO 16139:2006
SR EN 1984:2010
SR EN ISO 16135:2006
SR EN 13789:2010
SR EN ISO 21787:2006
SR EN ISO 16137:2006
SR EN 13709:2010
SR EN 12334:2004
SR EN 14341:2007
SR EN 593+A1:2011

INTREȚINEREA ARMĂTURILOR
Personalul care execută întreținerea armăturilor trebuie să fie instruit prin participarea la un curs de instruire in domeniu și să aibă însușite instrucțiunile de exploatare și întreținere. Pentru asigurarea funcționării fără deranjamente a armăturilor, se vor efectua periodic controale asupra funcționării. La interval de minim o lună, se va efectua o manevra închis-deschis. Armăturile prevăzute cu etanșare superioară, nu vor fi utilizate cu roata de manevră blocată în poziția complet deschis.

Este recomandat ca roata să fie manevrată în sensul închiderii robinetului cu un sfert de tură. La demontarea din instalație, în vederea întreținerii, se va îndepărta presiunea din conductă sau recipient.

Armăturile prevăzute cu ungătoare se vor gresa prin ungător înainte de montaj și în timpul funcționării în instalație, periodic, iar intervalele de timp se stabilesc în funcție de numărul de manevre și temperatura de lucru. Dacă numărul de manevre este mic, gresarea se va repeta după un interval de timp mai mic de 3 luni. Dacă numărul de manevre este mare, gresarea se va repeta după un număr de manevre mai mic de 100.

Armăturile montate la capăt de conductă vor fi protejate la capătul liber cu capace de protecție din material plastic ce se îndepărtează în timpul funcționării și se aplică din nou după închidere. Dacă robineții sunt prevăzuți cu etanșare superioară, trebuie avut grijă ca aceasta nu înseamna că garnitura tijei se poate schimba, fără a se îndepărta presiunea din conductă sau recipient.

În cazul în care se constată scurgeri de fluid la îmbinările prevăzute cu garnituri este permisă strângerea acestora în mod simetric și progresiv fără a se depăși momentul de strângere indicat. Verificarea momentului de strângere se poate face cu o cheie dinamometrică.
Dacă etanșarea nu este refăcută, se procedează la îndepărtarea fluidului din instalație, demontarea armăturii, verificarea stării suprafețelor de etanșare și a garniturii. În funcție de cele constatate, se trece la remanierea suprafețelor de etanșare conform instrucțiunilor de remaniere, schimbarea garniturii etc.

Oferim transport gratuit clienților noștri. Oferta este valabilă pentru comenzile peste 500 lei.

PETROUZINEX deține un parc auto propriu și colaborează cu cele mai bune firme de curierat rapid din țară. De aceea, comenzile dumneavoastră vor ajunge la destinație în intervale de timp cuprinse între 24 și 48 de ore.

Produsele noastre vor fi însoțite de următoarele documente:

  • Factura fiscală;
  • Avizul de însoțire a mărfii (după caz);
  • Declarația (Certificatul) de inspecție  test 3.1 emis de producător;
  • Declarația de conformitate „CE” emisă de producător.

În condițiile respectării instrucțiunilor recomandate, SC PETROUZINEX SRL Piatra Neamț garantează buna funcționare a armăturilor pe o perioadă de 12 luni de la punerea în funcțiune, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

Garanția se va anula în cazul în care se constată: utilizarea necorespunzătoare sau neadecvată, instalarea și/sau întreținerea necorespunzătoare, modificări sau reparații.

Vă garantăm că produsele pe care vi le furnizăm sunt noi și nefolosite.

Defectele și deranjamentele apărute în perioada de garanție vor fi aduse la cunoștința furnizorului care le va rezolva pe cheltuiala sa.

În cazul în care clientul, în perioada de garanție intervine asupra armăturilor (demontare, modificare sau înlocuire repere componente) și nu respectă prevederile prezentei liste de instrucțiuni, garanția produsului se pierde.

Defectele și deranjamentele apărute după expirarea perioadei de garanție vor fi aduse la cunoștința furnizorului, care le va soluționa contra cost.

Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru defecte și deranjamente apărute în urma depozitării, montării, exploatării sau întreținerii necorespunzătoare.

Produsul scos din uz se tratează conform cerințelor din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

Top